Entrepreneurs Silpakorn
June 7, 2023Entrepreneurs Silpakornขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม SU HACKATHON 2023 สร้างแนวคิด เทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด SDGs (Sustainable Development Goals) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. -17.00 น. ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 รูปแบบ Onsite 48 ชั่วโมง ณ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยากร โดย คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO & Co-Founder MEEPHAKDEE Co.,LTD. คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง (Chief business development officer & Co-Founder Airportels) คุณมนตรี อุดมฉวี (ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทไบโอพลาสติก จำกัด) คุณกิตติพงศ์ สินทร (ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อีซี่กรุ๊ป อินโนเวชั่น จำกัด) เงื่อนไข 1. จำนวนสมาชิกในทีม ทีมละ 3-5 คน (สมาชิกในทีมต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น) 2. ทีมที่ได้รับการคัดเลือกลำดับ 1-5 จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand ในรอบการแข่งขันระดับภูมิภาค ที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดขึ้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 15 ชั่วโมง พร้อมประกาศนียบัตร ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/hGxPRxq2e3W2sxLM7 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 092-4310868 [...]
June 7, 2023Entrepreneurs Silpakornเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2023 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดไอเดีย แผนธุรกิจนวัตกรรม (Startup) สู่การต่อยอดพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ระดับมหาวิทยาลัย สู่เวทีระดับประเทศ ชิงเงินทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลค่าทีมละ 25,000 บาท กติกา 1. จำนวนสมาชิกในทีม ทีมละ 3-5 คน (สมาชิกในทีมต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น) 2. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆที่เสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดขึ้น 3. เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอ Pitching ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก ในรอบการแข่งขันระดับภูมิภาค ที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดขึ้น4. ทีมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินทุนสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Prototype ทีมละ 25,000 บาท และเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน DemoDay ในงาน Startup Thailand 2023 ต่อไป 5.ทีมที่ชนะการแข่งขันระดับภูมิภาค อันดับที่ 1-3 จะไดัรับเงินรางวัลรวมมูลค่า 22,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ในรอบระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศต่อไป เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/1typxyW1q3ZJBce57 พร้อมรับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม) Facebook : Entrepreneurs Silpakorn Creativity in Reality for life and Sustainability [...]
February 21, 2023Entrepreneurs Silpakornมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย Reinventing University ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่ (Youth Leaders for Localizing SDGs) วันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 รูปแบบ Online Training เวลา 16.00 น. – 19.00 น. (3ชม.)และวันที่ 22 – 23 เมษายน 2566 นำเสนอ Project Conceptณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สมัครเข้าร่วมต้องเข้าร่วมตลอดครบโปรแกรมที่กำหนด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566รับชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 15 ชม. สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfHkSQqXS6Lpn…/viewform รับสมัครผู้เข้าร่วม 10 คน เท่านั้น ฟรี!! ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 092-431086 Creativity in Reality for Life and Sustainability [...]
February 21, 2023Entrepreneurs Silpakornสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับชั้น และนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ GSB Micropreneur Academy By GSB Startup ของธนาคารออมสิน เพื่อชิงทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนในการประกอบธุรกิจโดยจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้1.กิจกรรมการประกวด Smart Start IDEAเป็นกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ สินค้า/บริการต้นแบบ (Prototype) เพื่อนำมาต่อยอดให้สามารถดำเนินธุรกิจได้จริง ใน “โจทย์ BCG Economy” ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาทีรอบระดับมหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 10,000 บาทรอบ Prototype to company ชิงทุนการศึกษา ทีมละ 50,000 บาท (ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company พร้อมรับเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ ทีมละไม่เกิน 200,000 บาท คืนทุนภายใน 3 ปี)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 21 เมษายน 25662.กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Companyสินค้า/บริการ ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้จริง โดยมหาวิทยาลัยฯ ทำการคัดเลือก สินค้า/บริการ เพื่อขอรับทุนหมุนเวียนสนับสนุนในการสร้างผลิตภัณฑ์/บริการ ทีมละไม่เกิน 200,000 บาท (คืนทุนภายใน 3 ปี)ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 คนเงื่อนไข1.สมาชิกไม่เกิน 10 คน (สถานะนักศึกษาปัจจุบัน และจบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี)2.ห้ามคัดลอก/ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานผู้อื่น3.สมาชิกในทีมต้องมีบัญชีของธนาคารออมสิน4.Like & Share Facebook : GSB SMEs Startup และ Entrepreneurs Silpakornลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/CyJTrSDggKtoLoP6A สอบถามโทร. 0924310868 (ภารกิจนวัตกรรม) สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Creativity in Reality for Life and Sustainability [...]
February 21, 2023Entrepreneurs Silpakornศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจที่รับสมัครธุรกิจสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและการแปรรูป ทางการเกษตร ธุรกิจหัตถกรรมและเครื่องประดับธุรกิจบริการ🧑🏻‍ธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่ : https://forms.gle/KwCZGertdiFiJU8V6 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 1.ผู้สมัครเป็นนิสิต/นักศึกษาปัจจุบัน หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ประกอบการทั่วไป 2.หากมีการจดทะเบียนบริษัทแล้ว ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 3.ผลการพิจารณาคัดเลือกของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นอันที่สิ้นสุด 4.ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด อาทิเช่น การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์ฯจัด การเข้าร่วมประชุมประเมินกลั่นกรอง การจัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน การร่วมออกบูธแสดงสินค้าและการบริการ 5.ส่งแบบฟอร์มใบรับสมัครได้ที่ E-mail. Silpakorn.ubi@gmail.com หรือนำส่งด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรโทร.092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม)E-mail. Silpakorn.ubi@gmail.comFacebook : Entrepreneurs Silpakorn [...]
February 19, 2021Entrepreneurs SilpakornTHE CONNECTORCo-working space แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปกรพื้นที่สำหรับนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจ หรือต้องการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นพื้นที่ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ทั้งห้อง Meeting room ห้องประชุม อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ห้องMaker Lap สร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบและงานนวัตกรรม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง laser cutter และเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer)พบกันได้แล้ววันนี้ ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมการจองห้อง http://theconnector.su.ac.th/หมายเหตุ-การขอใช้ห้อง สามารถเข้ามากรอกรายละเอียดการจองได้ที่ชั้น1 สำนักงานบริหารการวิจัยฯ-การขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ [...]

Entrepreneurs Silpakorn
Activity

THE CONNECTOR


Co-working space

พื้นที่สำหรับนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจ หรือต้องการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

⏬ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/เครื่องมือได้ที่นี่
เมื่อกรอกแบบฟอร์มฯ กรุณาส่งกลับมายัง e-mail : startupbusiness.su@gmail.com เพื่อแสดงความประสงค์ในการใช้บริการห้องประชุมและเครื่องมือ

– Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office –