SU HACKATHON 2023

🔊📣ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกระดับชั้น 💻🏅
🏆เข้าร่วมกิจกรรม SU HACKATHON 2023 สร้างแนวคิด เทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด SDGs (Sustainable Development Goals) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 🍀〽️💫🏬🚀

📆ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
📍เวลา 15.00 น. -17.00 น.
🖥️ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom
วิทยากร โดย 🌟รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์)🌟

📆ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
📍 รูปแบบ Onsite 48 ชั่วโมง 🚉 ณ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยากร โดย
💫🕴️คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO & Co-Founder MEEPHAKDEE Co.,LTD.🥬🥦
🎊🔜🔥คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง (Chief business development officer & Co-Founder Airportels) 🧳🛩️
🙌คุณมนตรี อุดมฉวี (ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทไบโอพลาสติก จำกัด) 🌱♻️
🌏🪐คุณกิตติพงศ์ สินทร (ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อีซี่กรุ๊ป อินโนเวชั่น จำกัด) 💻⚙️

📊 เงื่อนไข ‼️
1. จำนวนสมาชิกในทีม ทีมละ 3-5 คน (สมาชิกในทีมต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น)
2. ทีมที่ได้รับการคัดเลือกลำดับ 1-5 จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand 🚀💯 ในรอบการแข่งขันระดับภูมิภาค ที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

จัดขึ้นฟรี⁉️ ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
📜 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 15 ชั่วโมง พร้อมประกาศนียบัตร🗒

✨ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/hGxPRxq2e3W2sxLM7

🔍ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
☎️ 092-4310868