Startup Thailand League 2023

📢🔥🔥เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกระดับชั้น 🔥🔥📢💡📊💸💻🚀เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2023 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดไอเดีย แผนธุรกิจนวัตกรรม (Startup) สู่การต่อยอดพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ระดับมหาวิทยาลัย สู่เวทีระดับประเทศ ชิงเงินทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลค่าทีมละ 25,000 บาท 🌟✨

🚩กติกา
1. จำนวนสมาชิกในทีม ทีมละ 3-5 คน (สมาชิกในทีมต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น)
2. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆที่เสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดขึ้น 3. เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอ Pitching ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก ในรอบการแข่งขันระดับภูมิภาค ที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดขึ้น4. ทีมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินทุนสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Prototype ทีมละ 25,000 บาท และเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน DemoDay ในงาน Startup Thailand 2023 ต่อไป 5.ทีมที่ชนะการแข่งขันระดับภูมิภาค อันดับที่ 1-3 จะไดัรับเงินรางวัลรวมมูลค่า 22,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ในรอบระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศต่อไป💥💰🏆🎊🎉

📡 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป📡

📍 ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/1typxyW1q3ZJBce57📍
😇พร้อมรับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม

📄 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
🏛 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
☎️ 092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม)
💻 Facebook : Entrepreneurs Silpakorn 🎡Creativity in Reality for life and Sustainability