การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจทานภาษาอังกฤษ (Manuscript)
ก่อนนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศทุน

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับทุน
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ

Poster

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน

ใช้ microsoft edge ในการดาว์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรณีที่ตรวจทานผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยจัดให้

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 🌠

สนับสนุนตามอัตราที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อบทความ

*** ส่งแบบแสดงความจำนงและไฟล์บทความได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือ ทางอีเมล editing.silpakorn@gmail.com

โทร. 098-546-7893 ,โทร.ภายใน 216008

กรณีที่ผู้ขอรับการสนับสนุนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจทานภาษาให้

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 🌠

สนับสนุนในอัตราคำละ 1 บาท แต่ไม่เกิน 4,000 บาท ต่อบทความ

    • 💥ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจทานภาษาอังกฤษ (Manuscript) ดาวน์โหลด💥 update 19/02/2567 💥
    • แบบแสดงความจำนงการขอรับทุนสนับสนุน WORD PDF 💥 update 18/03/2567 💥

*** ส่งแบบแสดงความจำนงและไฟล์บทความได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
ทางอีเมล editing.silpakorn@gmail.com

โทร. 098-546-7893 ,โทร.ภายใน 216008