ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการจ้างเหมาดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการจ้างเหมาดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณภาพสูง และสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านความมั่นคงทางอาหาร(ครั้งที่ 2/2565) สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดที่นี่