ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปี 2566

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 – 30 ต.ค. 65 ภายในเวลา 16.30 น. โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง www.thaimediafund.or.th

👉 ดาวน์โหลดได้ที่นี่