โครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)

📢📍สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”
📌🧑🏻‍🏫โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรบรรยาย วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น.
✨โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการ และเข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 51 คน
📄🖊️เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับมือ แนวทางปฏิบัติ หรือกฎระเบียบหลักการด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จากพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป