สำนักงานเลขาธิการอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24

🌟สำนักงานเลขาธิการอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม🌟

🏢 เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24 เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นและขยายกิจกรรมของ Japan ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ 4 หัวข้อหลักได้แก่
1) Partnership, Networking and Integrated Approach
2) Energy and Environment Joint Laboratory
3) Bioresources and Biodiversity Joint Laboratory
4) Disaster Prevention and Risk Reduction Joint Laboratory
โดยโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมานสูงสุดไม่เกิน 500,000 เยน
👉ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://mhesi.e-office.cloud/d/c7cce6c2
หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 มกราคม 2566