เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท!!

สถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
🖌️ เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท!!
ในหัวข้อ “80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : สร้างสรรค์ ศาสตร์ และศิลป์ เพื่อปวงชน” (80th Silpakorn University : Creative Art and Science for Alls)
 
🧑‍💼 คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
👩‍🎨 หลักเกณฑ์ในการประกวด
– สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ ในรูปแบบสี ขนาด A4 ส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ .JPG หรือ .PNG (Resolution อย่างต่ำ 300 dpi)
– ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์ที่สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์ จดจำง่าย
– ตราสัญลักษณ์ (Logo)ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวเลข 80 ปี (สามารถใช้เป็นตัวเลขไทยหรือเลขอาราบิคก็ได้) และข้อความที่สื่อถึงแนวคิด “80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : สร้างสรรค์ ศาสตร์ และศิลป์ เพื่อปวงชน” (80th Silpakorn University : Creative Art and Science for Alls)
– ส่งผลงานพร้อมคำอธิบายแนวคิด แรงบันดาลใจ ความหมายของแบบ รูปทรง และสี
 
✨ รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข่าประกวดได้ที่ https://forms.office.com/r/bu2vBqG9RR
สแกนคิวอาร์โคด ตามที่แนบมา หรือ ส่งผ่าน E-Mail : su-pr@su.ac.th พร้อมระบุหัวข้ออีเมลว่า ” 80 ปี SU Anniversary logocontest “
 
📍 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 
📌 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
📱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-1054686 ต่อ 100273, 100274 หรือ 02-8497564 (งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร)