[รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน] งานวารสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท