ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้นเป็นปีที่ 18 โดยในปีนี้ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ได้ที่   https://award.nia.or.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-070-2999 (พัชรีนาถ) หรืออีเมล award@nia.or.th