ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 15.00 น. ออนไลน์ Zoom Meeting

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม  เรื่อง  “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” 

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 15.00 น. ออนไลน์ Zoom Meeting