ขอเชิญชมวีดีทัศน์ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น และรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

ขอเชิญชมวีดีทัศน์ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น และรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ได้ที่ https://youtu.be/9X1fBN0EW2U