ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online): A Better Change in Higher Education for Future Economy

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 9th  PSU Education Conference (online): A Better Change in Higher Education for Future Economy ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดประชุมดังกล่าว เป็นรูปแบบออนไลน์และขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ www.psuedconference.org  และผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ฟรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0-7428-9220 โทรสาร 0-7428-9228 E-mail: wilailuck.p@psu.ac.th