“การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์”

📢📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่าน Zoom Meeting

🔬💡เรื่อง “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์”

📌วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
👩🏻‍💼วิทยากรโดย
นางปนัดดา กุลพานิช(sparkle)
นางสาวศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ
นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
ตัวแทนสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

📲ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่
https://forms.gle/kDFXakbHn2WspPsz9

ปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.
รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น
ติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.com

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง