ขอเชิญร่วมชมนิทรรศกาลแสดงผลงาน ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023

📢📢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ซึ่งภายในงานดังกล่าวพบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมาย

🔬💡โดยในงานนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง “สมุทรสงครามอยู่ดี : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน” ภายใต้กลุ่ม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

📌ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ📝ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ ได้ที่ https://researchexporegis.com
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566**

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของงานได้ทาง Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ