การเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 2 พฤษภาคม พ.ศ.2567 🌠

Poster

ประชาสัมพันธ์ทุนทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ใช้ microsoft edge ในการดาว์โหลดไฟล์

ขั้นตอนการดำเนินงาน  

Flow Chart

แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ  

ใช้ microsoft edge ในการดาว์โหลดไฟล์

  1. แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   PDF .DOC 💥 update 27/06/2567 💥
  2. ตัวอย่าง-รายละเอียดโครงการของผู้เสนอขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ PDF .DOC 💥 update 27/06/2567 💥
  3. แบบรายงานการไปเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  PDF .DOC 💥 update 27/06/2567 💥  
  4. พร้อมส่งไฟล์ Word และ PDF (ข้อ 1- 2 และ/หรือข้อ 3 พร้อมไฟล์เอกสารแนบต่างๆ แล้วแต่ละกรณีตามที่ระบุไว้) ให้ทาง Email : nilapan_h@su.ac.th หรือ nhunsa@hotmail.com

    ใช้ microsoft edge ในการดาว์โหลดไฟล์