ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี

อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดได้ที่นี่