โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิทินการดำเนินงาน
ประกาศรับสมัครด้วยตนเองและออนไลน์17-19 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์22 มิถุนายน 2563
สอบคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์24 มิถุนายน 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือก26 มิถุนายน 2563
รายงานตัวพร้อมปฐมนิเทศ1 กรกฎาคม 2563
เริ่มทำงาน1 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ ปฏิทินการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ปิดบริการ : วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
098-547 9738
research.inst54@gmail.com