ขอเชิญชวน!! นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมอบรม เรื่อง Validation Market เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
พบกับ Work Shop : จะทำให้น้องๆ รู้จักแนวคิดการสร้างสินค้าต้นแบบ เพื่อพิสูจน์ตลาดด้วยแนวคิดแบบ Lean ที่ประหยัดเวลาและทรัพยากร ซึ่งมีเทคนิคที่ใช้ได้จริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Startup และเป็นผู้นำด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

วิทยากร : คุณวชยศ ป้อมคำ CEO Codekit.co
👉 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
👉 เวลา 16.30 น. – 18.30 น.
👉 ณ Co Learning Space ชั้น2 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
👉 สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/sm7bjBYn5O6IyYth1
เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด
รับสมัครเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เท่านั้น

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร.065-0704679

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกระดับชั้น เตรียมตัวให้พร้อม!!! สำหรับกิจกรรมการแข่งขัน SU HACKATHON หมวด Educational Tech ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

📣 สนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)📣👉 กิจกรรมการแข่งแข่งขัน SU HACKATHON ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ Co Learning Space ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม👉โดยผู้เข้าร่วม SU HACKATHON ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม Startup Camp โดยมีความรู้และเข้าใจ Lean Canvas เป็นอย่างดี👉อย่างไรก็ตามผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและยังไม่ผ่านกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม Startup Camp โดยมีความรู้และเข้าใจ Lean Canvas นั้น สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) ได้กำหนดจัดกิจกรรม SU Pre HACKATHON Camp ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

❌ ❌ เตรียมตัวให้พร้อมและมาร่วมชิงเงินรางวัลไปด้วยกันนะครับ❌ ❌

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 065-0704679 (ฝ่ายStartup)

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม 7 ธุรกิจ Startup ผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดแสดงภายในงาน STARTUP THAILAND League 2018 : DEMO DAY วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ที่ Hall 1 IMPACT เมืองทองธานี  จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กร มหาชน) วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ !!

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกระดับชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา (SU Startup Boot Camp)

⛺️SU Startup Boot Camp ครั้งที่ 3
ในวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561
ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

⛺️SU Startup Boot Camp ครั้งที่ 4
จัดขึ้นช่วงอาทิตย์แรกต้นเดือน สิงหาคม 2561
สถานที่จะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง

โดยนักศึกษาจะได้รับการอบรมทางด้านธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ 3 วัน 2 คืน

👌👌นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที
https://goo.gl/forms/xLKaCZytFydwEyOr1

🍒งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ้าาา🍒
💥💥💥หมายเหตุ
1. รับจำนวนจำกัด
2. ขอสงวนสิทธิ์ผู้แจ้งความจำนงก่อน
3. เมื่อสถาบันวิจัยฯยืนยันการการเข้าร่วมกิจกรรมกลับไปแล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมได้

โครงการ NIDA Business Accelerator รับสมัครผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ในการเป็นผู้ประกอบการ Startup โดยมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน(ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้ประกอบการ Startup และเป็นการสร้าง Startup ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

รับสมัคร: ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือก:11 มิถุนายน 2561

ระยะเวลาดำเนินโครงการ:มิถุนายน – สิงหาคม 2561

เกณฑ์ในการคัดเลือก
1. ความเป็นไปได้ของแนวคิดทางธุรกิจ หรือ Business Idea โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับ Lifestyle Tech หรือ Urban Tech
2. ศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจในรูปแบบของ Startup
3. ศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการ Startup

สมัครเข้ารวมโครงการได้ที่
https://goo.gl/raCQJk

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 063-886-4049
Email:nidaaccelerator@gmail.com
FB: NIDA Business Accelerator