1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรม การสร้างนวัตกรรทางด้านการศึกษาเบื้องต้นก่อนลงมือปฏิบัติชิ้นงาน
 2. มีจำนวนสมาชิกในทีม ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ประกอบด้วย 2 คณะ 3 สาขา จะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเท่านั้น
 3. ทีมที่ชนะการแข่งขันและได้รับเงินรางวัลในการแข่งขันทุกอันดับ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ Startup Thailand League 2019 ที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดต่อไป
 4. ผลการพิจารณาการเข้าร่วมแข่งขันและการให้รางวัลของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 5. ส่งใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 8 มีนาคม 2562
  • ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งกลับมายัง E-mail : Startupbusiness.su@gmail.com หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.startup.su.ac.th
  • แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ทุกคนในทีม
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (เฉพาะหัวหน้าทีม)
 1. รางวัลการแข่งขัน
 2. เกณฑ์การตัดสิน

 1. ทีมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยห้ามมิให้เสนอโครงการของบุคคลอื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับโครงการในครั้งนี้
 2. โครงการที่เสนอจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นหรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลอื่น

** ปิดรับสมัครแล้วจ้า**