กิจกรรม Smart Start Idea by GSB 2563

การประกวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อ "Creative Idea living tech”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Concrete


การประกวดประจำเดือนมีนาคม 2563 ในหัวข้อ “Creative Idea GSB เชิญชวนสัมผัสชุมชนท้องถิ่นวิถีไทย”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจำเดือนมีนาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม save money ผลงานท่องเที่ยววิถีไทยสบายกระเป๋า

การประกวดประจำเดือนเมษายน 2563 ในหัวข้อ “Creative Idea GSB เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจำเดือนเมษายน 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ฟังก์ชันเสริมสำหรับ food delivery

การประกวดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในหัวข้อ “นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพโดยคนไทย ก้าวไกลสู่สากล”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม MARK YOUR CHOICES

การประกวดประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เทรนด์ใหม่ ปรับใช้ยุค
New Normal”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีมตั้งใจ ผลงานแอปพลิเคชันตลาดสด

การประกวดประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ (Next Normal)”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม soda spaghetti ผลงานแอปพลิเคชันโชห่วย

การประกวดประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในหวัข้อ “นำเสนอธุรกิจโดดเด่น สุดยอดเพชรประจำท้องถิ่น”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม soda spaghetti ผลงานโพถ้อง

การประกวดประจำเดือนกันยายน 2563 ในหัวข้อ “ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนกันยายน 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม CHAO CAR ผลงานCHAO CAR

การประกวดประจำเดือนตุลาคม 2563 ในหัวข้อ “ดัน STREET FOOD ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Sushi Esarn ผลงานSushi Esarn

การประกวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในหัวข้อ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม โคมไฟ ผลงาน GinKin Application

การประกวดประจำเดือนธันวาคม 2563 ในหัวข้อ “Inspriration จากธุรกิจครอบครัว สานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนธันวาคม 2563 ระดับมหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ผลงานThe Best in Dec.