ข่าวสาร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 2
2020.03.01 poster Done
1
พี่บูม
147745691_3682624868457535_6673554666208663965_n
5 Done 03.11.2563
previous arrow
next arrow
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 2
2020.03.01 poster Done
1
พี่บูม
147745691_3682624868457535_6673554666208663965_n
5 Done 03.11.2563
previous arrow
next arrow

Co-working space แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปกร

พื้นที่สำหรับนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจ หรือต้องการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เป็นพื้นที่ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ทั้งห้อง Meeting room ห้องประชุม อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ห้องMaker Lap สร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบและงานนวัตกรรม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง laser cutter และเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer)

พบกันได้แล้ววันนี้ ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การจองห้อง  http://theconnector.su.ac.th/

***หมายเหตุ***

-การขอใช้ห้อง สามารถเข้ามากรอกรายละเอียดการจองได้ที่ชั้น1 สำนักงานบริหารการวิจัยฯ

-การขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ