รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดได้ที่นี่