ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ขยายเวลา รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 

วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท 

จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่