ภาพโครงการอบรมเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลภาพเสมือนเชิงซ้อน อุปกรณ์กล้องโฮโลเลนส์ เครื่องพิมพ์ดินสามมิติ และเครื่องสแกนสามมิติ

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมฟังการบรรยาย และ

กล่าวต้อนรับนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยจากโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมโลกเสมือนด้วยเทคโนโลยีโฮโลเลนส์ (Hololens) เพื่อเรียนรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ต้นแบบแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ” 

ที่เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลภาพเสมือนเชิงซ้อน อุปกรณ์กล้องโฮโลเลนส์ เครื่องพิมพ์ดินสามมิติ และเครื่องสแกนสามมิติ โดย บริษัท อินแคมเทค จำกัด

แบบออนไลน์ Zoom Meeting และ ณ ชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

เพื่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลภาพเสมือนเชิงซ้อนสามมิติ มาใช้ในการสร้างผลงานในพื้นที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ