Co-Space ศูนย์วิจัย

ศูนย์การเรียนรู้ของสถาบันศูนย์วิจัยและพัฒนา เพื่อให้บุคคลที่สนใจใช่เป็นแหล่งเรียนรู้สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ Co-Space ของเราได้

การจองห้อง

การยืมอุปกรณ์

ติดต่อสอบถาม