ประชุมอบรมภายนอก

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” ภายในงานดังกล่าวพบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมาย

โดยในงานนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง ““ผีอาเซียน” จากจักรวาลผีสู่จักรวาลนฤมิต : การแปรรูปทุนทางวัฒนธรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ภายใต้กลุ่ม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์ Soft Power ของประเทศ”

ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2567
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ ได้ที่ https://researchexporegistration.com
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

** ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th หรือ Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการได้ที่นี่

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
📌✨เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”
📍โดย ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🗓️วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2567
🕐เวลา 8.30 – 16.00 น.
🏫ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
📲ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/iZDGuoTR5hP48anR6
❗️หมายเหตุ :
*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด
ปิดรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวริยวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com
🍀🚩จัดโดย
*เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
*สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี”

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
🚩เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี”
🍀วิทยากร : จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ ตัวแทนสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
🗓️วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567
🕐เวลา 8.30 – 16.30 น.
🏬ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
📍การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี ได้แก่

 • สูตรอาหาร
 • สูตรโมเลกุล
 • สูตรโครงสร้างทางเคมี
 • สูตรยา
 • สารองค์ประกอบ
 • โพลิเมอร์
 • องค์ประกอบ
 • สารออกฤทธิ์
 • กรรมวิธีการผลิต
 • สูตรเครื่องสำอาง
 • ฯลฯ
  📲ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่
  https://forms.gle/tZkqbC9CKs3BteqM7
  📌หมายเหตุ :
 • รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด
  ปิดรับสมัคร ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน
  ** ผู้เข้าร่วมการอบรมเต็มเวลาจะได้รับประกาศนียบัตรการอบรม จากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
  ☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com
  ✨จัดโดย
 • เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
 • สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

📢 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

🚩 เข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “การจัดทำโครงการวิจัยด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร”

📍 โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

🗓️ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2567

🕐 เวลา 9.00-12.00 น.

🏫 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

📲 ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/Ex3dQ9tyuWEMvhQv5

❗️หมายเหตุ :*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดปิดรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

☎️ ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวริยวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com

✨ จัดโดย* เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง* สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”

📌ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการอบรม เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” 🗓วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ⏰เวลา 09.30-15.00 น. 🎥ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยสมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 (เวลา 12.00 น.)

 1. สมัครได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/8nxTUrWDCGs4wQ9q9 หรือ QR Code ตามโปสเตอร์ด้านล่าง

2.เอกสารโครงการและกำหนดการ คลิกที่นี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์”

📢วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

🍀รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์” ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ อาจารย์ ดร.วลัญช์รัก พุ่มชลิต และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

📍โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง รวมถึงผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

📢✨ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”

🍀โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ

📍วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567
🕐เวลา 8.30-17.00 น.
🏫ณ โรงแรมริเวอร์ตัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

📌💫คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
 2. มีงานวิจัย พร้อมต่อยอดร่วมกับผู้ประกอบการ ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 11 จังหวัด (หากมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีทีมวิจัย ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ไม่เกิน 4 คน ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เต็มเวลา (หากยกเลิกการเข้าร่วม จะต้องเสียค่าใช้จ่าย คือ ค่าที่พัก และค่าอาหารให้กับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง)
 4. หากเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

❗️หมายเหตุ :
*เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จะสนับสนุนเฉพาะค่าที่พักและค่าอาหาร
*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด

📲สมัครได้ที่ https://forms.gle/gw6AYbAZGbnFcrSbA
ปิดรับสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.

☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com

จัดโดย เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “วิธีการตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

⭐️ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “วิธีการตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 📖✨

 

☀️ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

👩🏻‍💻👨🏻‍💻โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ทั้งคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
จำนวน 103 คน

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023 ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🔬สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🔊ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023 ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน 9 ด้าน ดังนี้
📌1) ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับอาเซียน🏅(19 มิถุนายน 2566)
📌2) ด้านสังคมและความมั่นคง 🇹🇭(20 มิถุนายน 2566)
📌3) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 📑(21 มิถุนายน 2566)
📌4) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย 🧑🏻‍🦳👨🏻‍🦳(22 มิถุนายน 2566)
📌5) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ 🦀(23 มิถุนายน 2566)
📌6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 🌱(24 มิถุนายน 2566)
📌7) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🏭(25 มิถุนายน 2566)
📌8) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 🥭(26 มิถุนายน 2566)
📌9) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) 📝(27 มิถุนายน 2566)
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ 👩🏼‍💻 : https://nrctopenhouse.jupinnothai.net/
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
📌และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง
Facebook LIVE 🎥: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability”

        Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ 

ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยพร้อม

เอกสารประกอบต่างๆได้ที่  https://easychair.org/conferences/?conf=irc2022 และลงทะเบียนที่ Irc2022.sltc.ac.lk ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้