การจัดการความรู้

ห้องเรียนผู้ประกอบการ: เปิดโลก Startup

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1sv3qFc_SvYd7iRIK28V-YScfbwHcSgq9/view?usp=sharing

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วีดีโอ  12 ตอนที่ไม่ควรพลาดสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับ startup จากกูรูในประเทศไทย

แนะนำเครื่องมือ Business Model Canvas เครื่องมือสำคัญของสตาร์ทอัพ

http://thaimarketing.in.th/2015/01/29/business-model-canvas/ 

3 ธุรกิจ 3 ขนาด หันมอง ‘ธุรกิจบริการ’ ผ่าน Business Model Canvas

(บทความจาก TCDC)

ฟังบรรยายโดย โดย ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 “Investor Day”

Startup 101 : How to get Started?