ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้รับทุนภายนอก ฟังการชี้แจง การเปิดเผย และสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ฯ (TRIUP ACT)

การประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริหารการวิจัย ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย และสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานค

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00- 17.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริหารการวิจัย ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย และสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
โดยมี รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะนักวิจัย และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน นิทรรศการผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายและผู้ประกอบการ/ผู้แทนกลุ่มชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก (Best practice) จากผลงาน ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการปุ๋ยแบบแม่นยำร่วมกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว” (ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” ภายในงานดังกล่าวพบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมาย

โดยในงานนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง ““ผีอาเซียน” จากจักรวาลผีสู่จักรวาลนฤมิต : การแปรรูปทุนทางวัฒนธรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ภายใต้กลุ่ม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์ Soft Power ของประเทศ”

ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2567
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ ได้ที่ https://researchexporegistration.com
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

** ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th หรือ Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการได้ที่นี่

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
📌✨เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”
📍โดย ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🗓️วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2567
🕐เวลา 8.30 – 16.00 น.
🏫ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
📲ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/iZDGuoTR5hP48anR6
❗️หมายเหตุ :
*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด
ปิดรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวริยวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com
🍀🚩จัดโดย
*เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
*สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี”

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
🚩เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี”
🍀วิทยากร : จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ ตัวแทนสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
🗓️วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567
🕐เวลา 8.30 – 16.30 น.
🏬ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
📍การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี ได้แก่

 • สูตรอาหาร
 • สูตรโมเลกุล
 • สูตรโครงสร้างทางเคมี
 • สูตรยา
 • สารองค์ประกอบ
 • โพลิเมอร์
 • องค์ประกอบ
 • สารออกฤทธิ์
 • กรรมวิธีการผลิต
 • สูตรเครื่องสำอาง
 • ฯลฯ
  📲ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่
  https://forms.gle/tZkqbC9CKs3BteqM7
  📌หมายเหตุ :
 • รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด
  ปิดรับสมัคร ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน
  ** ผู้เข้าร่วมการอบรมเต็มเวลาจะได้รับประกาศนียบัตรการอบรม จากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
  ☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com
  ✨จัดโดย
 • เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
 • สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

𝐓𝐡𝐞 5𝐭𝐡 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡, 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 #RI2C2024 ในรูปแบบ Onsite at Grand Fortune Hotel, Bangkok, Thailand.

ใกล้แล้ว อย่าลืมส่งบทความ เพื่อนำเสนอใน #งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
.
𝐓𝐡𝐞 5𝐭𝐡 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡, 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 #RI2C2024
ในรูปแบบ Onsite at Grand Fortune Hotel, Bangkok, Thailand. 
—————————————————-
:::::::: ปิดรับบทความ 15 มิถุนายน 2567 ::::::::
—————————————————-
🔍 ดูรายละเอียดที่ https://www.ri2c-kmutnb.com/
.
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 🧡
#KMUTNB#conference#Ri2C#งานประชุมวิชาการ#callforpaper 

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

📢 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

🚩 เข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “การจัดทำโครงการวิจัยด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร”

📍 โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

🗓️ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2567

🕐 เวลา 9.00-12.00 น.

🏫 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

📲 ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/Ex3dQ9tyuWEMvhQv5

❗️หมายเหตุ :*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดปิดรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

☎️ ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวริยวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com

✨ จัดโดย* เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง* สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร