คลิปวีดีโอโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร รับชมคลิป

โครงการบรรยายออนไลน์ เรื่อง

“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความรู้ ความเข้าใจ ROI SROI OKR เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของแหล่งทุน

ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564  เวลา 8.30-16.00 น.

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูคลิปวีดีโอ (คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ  กรุณาล็อคอินด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัยก่อนเข้าชมคลิป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (คลิ๊กที่นี่