สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 6 กลุ่มเรื่อง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย

  1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
  2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรสร้างมูลค่า
  3. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
  4. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  5. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0
  6. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสีเขียว

เพื่อจัดแสดงภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถส่งได้ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/