📢การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่องานวิจัย 📝🔬⭐️

🗓️วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 🕘เวลา 08.30-17.00 น.
🏢 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301 ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

📌ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.at/aBTVZ