โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ” เเนวปฎิบัติเเละขั้นตอนการจัดการงานเอกสารเเละการเงินโครงการวิจัย เเละ โครงการบริการวิชาการ ผ่านระบบ ZOOM