โครงการศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 แนะนำวิธีทำ Face shield อย่างง่าย

โครงการศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 แนะนำวิธีทำ Face shield อย่างง่าย สำหรับการเรียนการสอน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่ มีต้นทุนโดยประมาณเพียง 6 บาทต่อ 1 ชิ้นเท่านั้น