เปิดรับสมัครขอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2