เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

📢 วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216 เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 607