โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”

📍สามารถสมัครเข้าฟังบรรยายและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ https://forms.gle/DtFEsCZQYXVuR67N6

📞✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ เบอร์ภายใน 216005 หรือเบอร์ภายนอก 0616284101