สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย http://www.arda.or.th/personnel_data2.php