สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมประชุม Conference ผ่านเว็บไซต์ ในหัวข้อ “See The Future”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมประชุม Conference ผ่านเว็บไซต์ ในหัวข้อ “See The Future” ซึ่งจัดโดย Enago ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ลงทะเบียนฟรี ! โปรแกรมการประชุม และ Keynote Speakers ที่น่าสนใจ อาทิเช่น• Listen to Nobel Laureate Sir Richard Roberts discuss what it takes for the current generation to win a Nobel Prize and what does field-changing research mean.• Learn how Harvard University managed to run its Research Office during the pandemic – a case study from the world’s top university by Ara Tahmassian, Chief Research Compliance Officer, Harvard University• Hear the Founder & CEO of QS, Mr. Nunzio Quacquarelli, speak about – what will higher education look like in 2022.• Learn about the future of Open Science and Collaborations by Mr. Philip Terheggen, Managing Director, Elsevier STM Journals.คณาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถเลือกโปรแกรม และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฟรี ได้ที่เว็บไซต์ https://www.enago.com/see-the-future/conference-2020/?utm_source=b2b&utm_medium=sales&utm_campaign=see-the-future-conference-2020&utm_term=apac_b2b&utm_content=universitas_negeri_malang