ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 67 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

Edut-0-รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม-77-คน-20-มิย-67