รายชื่อผู้สมัครโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety)และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดาวน์โหลดได้ที่นี่