มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/admin/