มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://graduate.udru.ac.th/ngrc/