ผลสอบคัดเลือกบุคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมา (ตำเเหน่ง บริหารงานทั่วไป)