ประมวลภาพวิจัยบูรณาการให้สร้างสรรค์และสนุกทำอย่างไร? “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team วิจัยบูรณาการให้สร้างสรรค์และสนุกทำอย่างไร? “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัย/ นวัตกรรม/ สร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ซึ่งนักวิจัยต่างได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัยแบบบูรณาการ ผ่านเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สนุกสนาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของสวนส. สามารถติดตามหัวข้อการอบรมอื่นๆต่อไป ได้ที่ช่องทางสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์