ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” ภายในงานดังกล่าวพบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยในงานนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง ““ผีอาเซียน” จากจักรวาลผีสู่จักรวาลนฤมิต : การแปรรูปทุนทางวัฒนธรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ภายใต้กลุ่ม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์ Soft Power ของประเทศ” ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2567ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ ได้ที่ https://researchexporegistration.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ** ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th หรือ Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการได้ที่นี่ ...

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง📌✨เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน"📍โดย ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์🗓️วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2567🕐เวลา 8.30 - 16.00 น.🏫ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม📲ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/iZDGuoTR5hP48anR6❗️หมายเหตุ :*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดปิดรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวริยวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com🍀🚩จัดโดย*เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง*สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี”

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง🚩เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี”🍀วิทยากร : จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ ตัวแทนสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร🗓️วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567🕐เวลา 8.30 - 16.30 น.🏬ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม📍การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี ได้แก่ สูตรอาหารสูตรโมเลกุลสูตรโครงสร้างทางเคมีสูตรยาสารองค์ประกอบโพลิเมอร์องค์ประกอบสารออกฤทธิ์กรรมวิธีการผลิตสูตรเครื่องสำอางฯลฯ📲ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่https://forms.gle/tZkqbC9CKs3BteqM7📌หมายเหตุ :รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดปิดรับสมัคร ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน** ผู้เข้าร่วมการอบรมเต็มเวลาจะได้รับประกาศนียบัตรการอบรม จากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com✨จัดโดยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง "การจัดทำโครงการวิจัยด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร" โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/Ex3dQ9tyuWEMvhQv5 หมายเหตุ :*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดปิดรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวริยวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com จัดโดย* เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง* สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการอบรม เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยสมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 (เวลา 12.00 น.) สมัครได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/8nxTUrWDCGs4wQ9q9 หรือ QR Code ตามโปสเตอร์ด้านล่าง 2.เอกสารโครงการและกำหนดการ คลิกที่นี้ ...