เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย วันที่ 27 พ.ย. 66

ขอเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมรับฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย”

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม GSB ชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ : นักวิจัยที่ประสงค์จะขอทุน Fundamental Fund ในปีถัดไป ขอให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ >> https://forms.gle/WNuugrgomkZYam4e7