ประกาศสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมา