ประกาศสำนักการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2567 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท

📣📣ประกาศ📣📣
สำนักการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2567 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ⬇️⬇️

https://shorturl.asia/fdQl0

ข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/share/p/zTSNBQTRvW4GyWa2/?mibextid=WiMSqg